โทร ! 095-9268841|Line ID:@sk88
โทร ! 095-9268841|Line ID:@sk88

ชุดว่ายน้ำเด็ก

/ชุดว่ายน้ำเด็ก
ชุดว่ายน้ำเด็ก 2018-06-25T15:30:56+00:00
ชุดว่ายน้ำเด็ก

รู้ไหม…การว่ายน้ำช่วยส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการได้ดี

เชื่อว่าคุณพ่อคุณพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ ต่างก็ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการอย่างสมวัย ซึ่งลูกจะมีพัฒนาการที่ดีได้ พ่อแม่ต้องรู้จักส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการลูกให้เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้ลูกได้ว่ายน้ำตั้งแต่เล็กๆ นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ลูกมีทักษะร่างกาย การเติบโตที่ดีแล้ว พัฒนาการลูกก็ดีด้วยเช่นกัน

ชุดว่ายน้ำเด็ก

การว่ายน้ำส่งผลดีต่อพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไรบ้าง ?

  1. ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองและร่างกาย การว่ายน้ำเป็นเหมือนการฝึกให้ลูกได้ควบคุมและประสานงานกล้ามเนื้อทุกส่วนได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
  3. ช่วยฝึกพัฒนาการทางอารมณ์ให้ลูก ช่วยให้นอนหลับง่ายเมื่อลูกนอนหลับได้สนิทตลอดคืนร่างกายจะสร้าง growth hormone ที่ช่วยให้ร่างกายของลูกเจริญเติบโตขึ่นได้อย่างสมวัย
  4. การว่ายน้ำช่วยให้ลูกมีสุขภาพร่างกายและปอดแข็งแรง
    ถึงแม้ว่าจะสามารถให้ลูกเล็กๆ ว่ายน้ำได้ แต่ก็ต้องว่ายอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ และจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำสำหรับเด็กมาควบคุมการสอนดูแลอย่างใกล้ชิด
ชุดว่ายน้ำเด็ก

ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็กต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

แน่นอนว่าการที่จะให้ลูกได้ว่ายน้ำอย่างมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกชุดว่ายน้ำที่เหมาะกับสรีระลูกและต้องมีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมให้ลูก “ว่ายน้ำในภาวะที่ดี (Swim in a good hand)” เช่น ชุดที่สามารถให้ความอบอุ่นลูกน้อยเมื่ออยู่ในน้ำ ชุดว่ายน้ำที่มีเนื้อผ้ากระชับแต่นุ่ม สวมใส่สบาย

หมวดหมู่